Verbeter met hefboomeffect!

Het is mijn overtuiging dat we in onze complexe samenleving problemen niet langer blijvend kunnen oplossen met onze vroegere denkwijze.

Begrijp voor je ingrijpt

SysteemdenkenOrganisaties zijn systemen: netwerken van elementen die op elkaar inwerken om één of meer doelen te bereiken. De resultaten van je organisatie hangen dus niet af van enkele oorzaken. Ze ontstaan door de interactie van alle elementen én door invloed van systemen rond je organisatie. Wil je het resultaat beïnvloeden, dan moet je het volledige systeem begrijpen!

Kleine verandering, groot effect

Met systeemdenken breng je systemen in kaart. Zo kan je problemen snel doorgronden én duurzaam oplossen. Doordat je het systeem kent, boek je met kleine veranderingen meteen meer resultaat. Zo kan bijvoorbeeld een optimale aanpassing in je verloningssysteem de motivatie sterk verhogen.

Denk verder dan je concurrenten

Systeemdenken leert je denken in scenario’s. Je ontwikkelt een oplossing en test ze uit. Werkt ze niet, dan stuur je bij. Zo ontstaat een lerende organisatie die voortdurend verbetert, toekomstgericht denkt, zichzelf stuurt  en blijvend voorsprong neemt op concurrenten.

Leer zelf systeemdenken

Worstel je met een complex probleem in je organisatie? In een traject op maat leg ik het systeem bloot en leer je hoe je problemen zelf blijvend oplost. Ga je liever meteen zelf aan de slag? Schrijf dan in voor een praktijkopleiding systeemdenken.