Systeemdenken :Een denkpatroon voor de toekomst

Beste collega-Linkedin

In mijn bedrijfscarrière van 37 jaar  in de olie en gasindustrie ,heb ik meer en meer de complexiteit in de bedrijfswereld enin  onze samenleving zien toenemen.

Dit onder andere door globalisatie, , sterk en vlug veranderende technologie,financiële crisis, snelle verandering in marktvraag, samenwerking tussen verschillende generaties, algemene onzekerheid voor de toekomst  ,virtuele bedrijven,enz….

Vroeger dacht ik de problemen te kunnen analyseren en de oorzaak te bepalen met mijn  analytisch denken. Ik kom  nu tot de vaststelling dat we alleen  brandjes blusten en enkel de symptomen van problemen aanpakten.

Daarom ben ik overtuigd dat in onze huidige en toekomstige complexe  samenleving  er een noodzaak is  om een nieuwe denkwijze toe te voegen aan onze huidige denkwijze voor het oplossen van complexe problemen.

puzzle

Deze nieuwe denkwijze is systeemdenken : het denken in relaties!!

Ik kan je daar bij helpen en heb me daarom toegelegd op het systemisch coachen van organisaties en het bijbrengen van systeemdenken en zijn toepassingen door workshops , blogs en lezingen .

Graag wil ik U dan ook  uitnodigen voor een proevertje over systeemdenken en zijn toepassingen , waardoor u de meerwaarde  gaat ontdekken.

De 4,0h durende workshop zal U het volgende bijbrengen :

-       Wat zijn systemen en hun kenmerken.(ervaingen uit de praktijk)

-       De taal van systeemdenken :hoe kan men problemen visualiseren( met oefeningen)

-       Een methodiek om complexe prolemen op te lossen ( aan de hand van een actuele case study:het Israelisch-Palestijns conflict)

-       De eigenschappen van een systeemdenker

 

Prijs: 65 Euro(exclusief BTW), hiervoor krijg je

-       Inzichten en methodieken in systeemdenken

-       Syllabus

-       Koffie, frisdrank en versnaperingen

 

Plaats en datum’s: Meer details volgen bij inschrijving.

Gelieve duidelijk bij inschrijving datum en je coördinaten te vermelden !!

-       29 augustus te Gent  van 9.00h tot 13.00h

-       3 september te Kortrijk van 14.00h tot 18.00h

-       26 september te Beveren van 9.00h tot 13.00h

Inschrijving: via link

Ik verheug me U te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten

Ides

 

Goed artikel?