Perspectieven

Naar aanleiding van de laatste terreuraanslagen in Brussel is het in de media een jewelste van beschuldigingen naar regering, politie , individuen uit alle hoeken zowel nationaal en internationaal
Veel van die berichtgeving zal wel  steek houden , maar toch moeten we ons niet laten leiden  om te zoeken naar één oorzaak maar rondom ons te kijken in tijd en ruimte om de relaties te begrijpen tussen al de laatste gebeurtenissen .
Iedereen denkt er het zijne van , want iedereen ziet de werkelijkheid anders .
duif
Hoe we denken, beïnvloedt wat we zien en voelen .
Iedereen heeft zijn eigen manier om naar de wereld rondom zich te kijken. Wat men ziet en hoe men met die informatie omgaat en wat men belangrijk vindt, wordt bepaald
door achtergrond, geloofsovertuiging, ervaringen, vriendenkring, studies en door de cultuur waarin men leeft of opgegroeid is.
Op deze manier wordt een referentiekader gevormd, men ziet vooral de dingen die aansluiten bij de eigen leefwereld.
We hebben moeite om dingente zien waarvoor we geen referentiekader hebben.
Veel discussies of conflicten ontstaan nu juist omdat ieder de waarheid zoekt binnen zijn
eigen wereldbeeld of referentiekader.
Er zijn echter veel meer mogelijkheden om naar de werkelijkheid
te kijken dan we op ’t eerste zicht zouden vermoeden.
In een complexe wereld moet er daarom meer beroep gedaan worden
op de ervaringen vanuit de verschillende wereldbeelden.
De uitdaging ligt hem in diversiteit te leren zien als een verrijking en samen te werken om met objectieve data de werkelijkheid te zien .
Duurzame oplossing van complexe problemen , vraagt om te denken in grote verbanden, samen te werken en een bereidheid om zaken te herbekijken.
Dit kan best door complexe  vraagstukken te bekijken vanuit zoveel mogelijk perspectieven, maar daarom moet men
- samenwerken
- open communiceren
- vertrouwen scheppen
- een open geest hebben
- respect hebben voor de mening van anderen .
Hopelijk legt men zijn ego neer en wordt er samengewerkt, om objectieve informatie uit te wisselen , beslissingen te nemen en aktie te voeren .
Goed artikel?