Meten is weten

Wanneer we een probleem systemisch willen beschrijven en onderzoeken , is het noodzakelijk dat we een verhaal vertellen , gesteund op objectieve feiten en data.Deze zijn nodig  om ons probleem of situatie zo duidelijk mogelijk te beschrijven om daaruit trends in de tijd te kunnen beschrijven.

93-thermometer 9437017-gele-meetlint-rond-verse-rode-appel-ge-soleerd-op-wit

Metingen moeten eindresultaten weergeven , maar ook de resultaten van processen , gedragingen van mensen die de drivers zijn  van de eind resultaten.

Metingen kunnen gebeuren op verschillende manieren: door indicatoren, surveys, audits, interviews, balance score card,waarnemingen enz.

Waarom zijn de metingen nu zo belangrijk voor een bedrijf?

Lees hieronder 8 redenen waarom jouw bedrijf ook aan prestatiemeting zou moeten doen.

1. Metingen sturen gedrag aan:

Veel mensen, bewust of niet gedragen zich volgens het volgende mentale model: ” Beoordeel me correct en ik zal er mij naar gedragen!”

2.Metingen maken resultaten zichtbaar:

Als het niet gemeten kan worden, is het niet beheersbaar (en dus moeilijker te ontdekken!).

3. Metingen focussen op de essentie

In een complexe en snel veranderde samenleving, waar zoveel activiteiten uitgevoerd worden, zal er altijd meer aandacht besteed worden aan activiteiten die gemeten worden (zeker als ze verbonden zijn aan waarderingssystemen)!

4.Metingen verduidelijken verwachtingen :

Metingen worden gebruikt als communicatiemiddel om de verwachtingen duidelijk te verwoorden.Zowel bij medewerkers als leidinggevenden is dit zeer belangrijk!

5.Metingen verhogen de objectiviteit:

Metingen zijn essentieel bij “management by facts”.

6.Metingen verbeteren de uitvoering:

Metingen zijn een goede hulpbron om een interventie om te zetten tot een actie.

7.Metingen bevorderen feedback:

Feedback is het navigatiemiddel voor individuele en prestatieverbetering in een organisatie.

8. Metingen verbeteren en versnellen de besluitvorming:

De oorzaak van foute beslissingen ligt meestal in het ontbreken van data en feiten

Metingen zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het leerproces, maar natuurlijk moet er gekeken worden naar deze , die het meest belangrijk zijn om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Zoals Albert Einstein zei:

“Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.

Het systemisch mappen van het probleem , gaat de relatie weergeven van de verschillende parameters die belangrijk zijn om een duurzame oplossing te vinden …en dus gemenet moeten worden .

Het systemisch mappen , de taal van systeemdenken , kan aangeleerd worden in the Systems Thinking Practitioner training bij Ubeon.

Goed artikel?