Maak gebruik van je intuïtie

In de laatste 20 jaar , is het managen van organisatie’s  steeds complexer geworden door allerlei oorzaken :

-  de grote en snelle toename aan informatie

-  de snelle verwerking ervan.

-  nieuwe technologieën , trends en producten lijken te komen en te gaan.

-  de globalisering

Soms zien de leiders en managers het bos door de bomen niet meer  staan, keuzes en uitdagingen nemen steeds maar toe  .

Er wordt tijd , geld en energie geïnvesteerd om steeds maar beter de klanten te bedienen :

-  werknemers worden naar cursussen gestuurd om meer competentie te vergaren

-  expertises worden opgedaan in specifieke aspecten van de verschillende vakgebieden

-  de managers volgen de trends in hun branche en vakgebied ………..

-  meer en meer worden er experten gevormd

En toch??

Toch, hoor je vaak dat je  de feiten naloopt, brandjes blust en het toch niet zo loopt als je zou willen .

Natuurlijk zoek je naar de best mogelijke oplossingen en verbeteringen ,maar vaak wordt de samenhang  en verbanden van de afzonderlijke onderdelen van de interne organisatie niet gezien .Daardoor  is het risico aanwezig ,dat je steeds meer energie en tijd , in steeds dezelfde activiteiten en processen  steekt, terwijl daarin niet altijd direct de oplossing ligt:

bvb als je verkoopsbeleid niet werkt, kan het wel zijn dat de oorzaak in andere delen in je bedrijf liggen .Je investeert in je verkoopafdeling , maar vergeet soms dat interne communicatie , of bepaalde aspecten van je personeelsbeleid ook aangepast moeten worden .

Het is tijd , om eens anders naar de werkelijkheid te gaan kijken met een nieuwe bril,of zoals Einstein zei:

” De problemen die werden veroorzaakt met onze huidige manier van denken , kunnen niet worden opgelost door hetzelfde soort denken ” A.Einstein

Onze huidige complexiteit vraagt naar een ander paradigma , of een andere bril : die andere bril is het systeemdenken .

Bij systeemdenken wordt je organisatie gezien als een geheel van elementen of afzonderlijke systemen die onderling afhankelijk zijn , en waarvan de relatie’s en verbindingen de werkelijke kracht zijn om het doel te bereiken .

Er wordt in relatie’s gedacht ipv het lineaire oorzaak en gevolg denken .

Die elementen kunnen individuen ,teams, departementen zijn ( subsystemen ), waartussen :

- enerzijds een circulaire relatie bestaat, en waar de focus niet gelegd wordt op het element in isolatie , maar op de relaties’ tussen de elementen .

-  anderzijds het accent ligt, op het kunnen zien van processen van veranderingen in  plaats van momentopnamen en gebeurtenissen .

De focus ligt dan wel naar het kijken van de onderliggende systeemstructuur ipv concrete gebeurtenissen .

Gebeurtenissen en gedrag zijn direct waarneembaar, samenhang en verbindingen zijn moeilijker te zien , maar dit betekent niet dat ze er niet zijn .

k6900939

Systeemdenken vraagt dan ook om de intuïtieve en emotionele vermogens van de manager naar boven te brengen en te gebruiken , want de analytische denkvermogen  voldoet niet meer alleen .
Bijvoorbeeld in lean toepassingen nemen we vaak genoegen met de intuitieve oplossing van de werkvloer. 

We proberen de intuitieve oplossingen gewoon uit, in plaats van uitgebreid tot ver achter de komma te analyseren wat er werkelijk aan de hand is en of het allemaal wel klopt.

Dat leidt sneller tot verbetering en zeker sneller tot een cultuur van verbetering. We weten immers dat mensen het intuitief meestal aardig bij het rechte eind hebben.

.Luisteren naar je intuïtie zorgt dat je jezelf beter aanvoelt en weet wat belangrijk is voor jou. Het spreekt dan ook voor zich dat je hierdoor geleidelijk aan steviger in het leven staat. En dan nog wel in jouw eigen leven!

Door onze opvoeding in het lineaire denken , en verder bedrijfsleven zijn we onze aangeboren gevoelswereld een beetje vergeten , en weten we weinig raad met gevoelens , emotie’s en intuïtie. Door steeds maar lineair te denken , focussen we ons meer op de details waardoor het beslissen op exacte en bewezen data de bovenhand krijgen.

Nochtans vormt intuïtie een essentieel onderdeel van het hedendaagse systeemdenken


De mens maakt intuitief meestal de juiste keuze. Het verzamelen van ovetallige data vertroebelt alleen de blik -en de toegang tot onze intuitie-.

Vooral door hevig te snoeien in de beschikbare data en alleen een paar doorslaggevende factoren te beoordelen, lukt het om in razendsnel tot een redelijk juist oordeel te komen.

De vraag is nu: “Wat is intuïtie eigenlijk?”

 

Intuïtie is het in contact zijn met onze eigen essentie zonder tussenkomst van onze gedachten. Het is het ‘op ons gevoel leven’, zoals mensen dat ook wel noemen. Intuïtie is heel essentieel voor ons. We zouden onze intuïtie nog veel meer moeten gaan ontwikkelen, maar het is voor ons mensen heel moeilijk het verschil te voelen tussen dat wat de intuïtie ons ingeeft en dat wat gedachten en emoties ons ingeven. Maar we kunnen dit wel steeds weer oefenen, waardoor we leren om steeds beter het verschil te begrijpen en op onze intuïtie te vertrouwen.

Intuitie heb , je als je iets begrijpt dat niet voorkomt uit het lineaire  denken .

-  Bij complexiteit , heb je geen zekerheid over een oplossing , maar je voelt het .

-  Met het kijken naar het gehele en de onderliggende patronen , zoek je niet onmiddellijk naar resultaten , maar probeer je inzicht te krijgen in de realtie’s tussen de elementen .

-  Bij systeemdenken , kunnen meerdere scenario’s aanvaard worden en experimenteren wordt aangemoedigd.

-  Bij systeemdenken , denkt men in termen van “dat en dat ” en niet “dat of dat”

-  Bij systeemdenken , moet je begrijpen dat je zelf een systeem bent (samen met je eigen mentale modellen ), en tot het grotere systeem behoort. je intuïtie komt uit het maken  van  de verbinding met jouw denken en jouw hart:het komt uit het binnenste.

Bvb: bij een kwaliteitsprobleem , kan je eens een stap opzij zetten , en eens anders kijken naar het bedrijf. In plaats van te focussen op één afdeling, productie,bekijk eens de ganse supplychain en leg de verbindingen tussen de processen , waar kwaliteit in het product gebracht wordt.

het invoeren van kwaliteitsprocedures , met bijgaande training is daarom niet de oplossing.

Door op het systeem te focussen en vragen te stellen hoe dit komt, kan je de onderliggende patronen vinden van een gedrag , die juist die kwaliteit beïnvloeden .

Met intuitie, kan je in systemen de gedragspatronen herkennen .

Misschien , ben je onzeker of dit het juiste patroon is , maar door vragen in de diepte te stellen kan je de mentale modellen ontrafelen , krijg je een beter inzicht en wordt je intuïtie over het gedragspatroon gevalideerd.

Conclusie:

- Complexe problemen kunnen niet meer opgelost worden , door enkel analytisch te denken .

- Gebruik je intuïtie om patronen te herkennen

- Doe een stap opzij , om het gehele te zien en niet enkel de details

- Kijk naar de belangrijkste variabelen die de onderliggende systemen kenmerken

- Begrijp de relatie’s tussen de elementen en grijpt in op die relaties

- Maak zelf deel uit van het systeem

Goed artikel?