Las Vegas op punt te verdwijnen ?

waterWe mogen dit jaar echt niet klagen over onze zomer en het gezellig warm weertje met veel zon .

Na mijn vakantie in het zonnige Italië , waar de temperatuur soms opliep tot 35°c, las ik een dagblad artikel over de extreme droogte en warmte in de staat Californië en de maatregels die ze moeten nemen om het waterverbruik te beperken tot het hoogst nodige.

Toch is water nodig om de doelstellingen van de verschillende systemen te verwezenlijken:Wijnbouw in Nappa Valley, Technologie in Silicon valley,Toerisme in San Francisco en algemeen ,water voor voedsel en hygiënische redenen .

Als we systemisch denken , en rekening houden met het feit dat nutsvoorzieningen niet onuitputbaar zijn ,is het nodig ons gedrag te wijzigen en maatregelen te nemen om duurzaam de doelstellingen te bereiken !!

Het maakt je bewust , hoe de omgeving invloed heeft op ons ecologisch systeem en daarbij ook ons gedrag beïnvloed.

Dit ondervind ook Las Vegas :“In de stad wordt  per hoofd van de bevolking gemiddeld 829 liter water verbruikt,”

las vegas

“Daarmee is de inwoner van Las Vegas één van de grootste waterverbruikers van de hele Verenigde Staten. In San Francisco wordt daarentegen gemiddeld slechts 185 liter water per dag geconsumeerd.”

Las Vegas staat op punt te verdwijnen!!

Hoe is dit te verklaren ?Volgend artikel vertelt het ganse verhaal !

Het Amerikaans gokparadijs Las Vegas dreigt compleet droog te vallen. De stad dreigt immers zonder water te vallen omdat Lake Mead, nochtans het grootste waterreservoir van de Verenigde Staten, dreigt op te drogen. Dat zegt Nick Allen, Amerikaanse correspondent van de Britse krant The Telegraph.

De stad probeert weliswaar alternatieve oplossingen te zoeken om de problemen te verhelpen, maar die pogingen zullen volgens critici op termijn de situatie niet kunnen omkeren. Volgens hen zal het gebied uiteindelijk niet meer leefbaar zijn en zal Las Vegas gedoemd zijn om te verdwijnen.

“Las Vegas wordt al veertien jaar met een droogteperiode geconfronteerd,” merkt Nick Allen op. “Lake Mead levert 90 procent van de watervoorziening van de stad, maar is door de droogte nog slechts voor de helft gevuld.” Tim Barnett, klimaatwetenschapper bij het Scripps Institution of Oceanography, noemt de situatie dramatisch.

Indien er niet snel een oplossing wordt gevonden, dreigt de toekomst van Las Vegas volgens hem hopeloos te worden. Barnett noemt het dan ook onverantwoord dat de stad zijn bouwwoede niet blijkt te willen temperen.

Lake Mead werd in het midden van de jaren dertig, door de bouw van de Hoover Dam, gecreëerd. Door de bevolkingsexplosie van Las Vegas werden de watervoorraden van het bekken echter onder zware druk gezet. Oorspronkelijk omvatte Lake Mead een voorraad van ruim 15 miljard liter, maar dat is inmiddels al gehalveerd.

Tim Barnett verwacht dat de watervoorziening vanuit Lake Mead over twintig jaar volledig zal zijn stilgevallen. Eén van de bijkomende problemen is echter het feit dat de stad vanuit Lake Mead door twee pijpleidingen wordt bevoorraad. De toegang tot de hoogste leiding situeert zich op 1.050 voet boven de zeespiegel. De laagste pijpleiding vertrekt op een hoogte van 1.000 voet.

Op dit ogenblik staat het waterpeil van Lake Mead op 1.087 voet, maar dreigt tegen het einde van dit jaar tot 1.067 voet terug te vallen. Het dreigt dan ook snel onmogelijk te worden om het water van Lake Mead nog naar Las Vegas af te voeren, aangezien de toegang tot de pijpleidingen boven het wateroppervlak zullen uitsteken.

De stad probeert nu koortsachtig een nieuwe leiding aan te leggen die de lagere waterpartijen zou kunnen bereiken. De boormachine die bij de werken wordt ingeschakeld, vordert slechts één inch per dag. Gehoopt wordt dat het project, dat een investering vergt van 817 miljoen dollar, tegen eind volgend jaar zal kunnen worden afgerond. Maar ook die nieuwe verbinding zal niet voor een definitieve oplossing zorgen.

 Als alternatief wordt gedacht aan de bouw van een pijpleiding die elk jaar vanuit Nevada meer dan 100 miljard liter water over een afstand van 260 mijl naar Las Vegas moet brengen. Dat plan botst echter op verzet van milieuverenigingen.

 Rob Mrowka, researcher aan het Centre for Biological Diversity, zegt dat het project voor een vals gevoel van garantie zou zorgen, waardoor men zou nalaten om de noodzakelijke maatregelen voor waterbehoud te nemen en de bouwwoede van de stad ongebreideld verder zou worden gezet.

 Uiteindelijk zal volgens Mrowka moeten worden gedacht aan het verhuizen van grote gedeelten van de stadsbevolking naar andere regio’s.

Wanneer je het bovenstaande  verhaal doorneemt , zet dan je systemische bril op en je zal vaststellen dat:

- De doelstelling van het systeem het gedrag bepaald en een dynamiek veroorzaakt.( Geld verdienen aan gokken , mensen aantrekken en meer bouwen.Meer bouwen -meer mensen -meer gokken -meer geld)

- Een steeds versterkende cyclus, negatieve gevolgen kan veroorzaken ( Hoe meer mensen , hoe meer waterverbruik, hoe lager het niveau van reservoir ,hoe moeilijker water te verkrijgen)

- Het oplossen van symptomen lost het probleem niet op , zolang het systeem zijn doelstelling niet veranderd.( Oplossingen zijn duur, vragen meer financiering, meer geld, meer mensen , meer waterverbruik)

- Acties in het systeem roepen weerstand op van andere systemen ( milieuverenigingen) en geven een vals gevoel van welbehagen .

- Om een complex probleem op te lossen volstaan geen simpele oplossingen .

Zulke verhalen vinden jullie zeker terug in het dagelijks leven en beroepsleven .
Zoek niet naar DE oplossing, maar bekijk het probleem systemisch met zijn relaties tussen de verschillende elementen .

Goed artikel?