Intelligent Leren

Ons leervermogen(Hoe we leren en hoe we leer -opportuniteiten benutten) wordt  sterk beïnvloed door ons mentaal model en onze lineaire denkwijze.

We weten dat ons mentaal model , of hoe we de wereld bekijken, gevormd wordt door onze waarden ,die we in onze opvoeding , scholing en sociaal leven meegekregen hebben maar ook door onze overtuigingen , door onze levenservaring.

Door ons mentaal model is ons leren in meeste gevallen steeds nog gesteund op lineair of reductionistisch denken: Denken in hokjes!!

-        We hebben enkel aandacht voor persoonlijke resultaten

-        We worden graag getraind door experten

-        We delen onze kennis niet

-        We willen controle over onze eigen competenties

-        We denken dat de som van de individuele competenties de competenties van een team kunnen vormen .

 Mijn loopbaan en ervaring , hebben me nu toch geleerd dat in onze huidige en toekomstige samenleving onze huidige leer-mindset niet meer bruikbaar is .

Hoe gaan we nu naar een andere leermindset …?

leren

Er moet een paradigmashift gebeuren door:

  1. Leren Systeemdenken

We moeten ons realiseren dat de complexiteit in onze huidige wereld veroorzaakt wordt door causale relaties van systeemelementen en subsystemen :informatie bvb is overal  en altijd beschikbaar , de snelheid van vernieuwing is enorm,aanpassing aan dit alles en nieuwe werkwijzen dringen zich op .In deze complexiteit worden problemen niet veroorzaakt door eenzijdige redenen, maar zijn een gevolg van de interrelatie van verschillende elementen .

We moeten leren denken in netwerken , waar één kleine verandering een reactie veroorzaakt op het ganse systeem, en enorme gevolgen kan hebben.

Denk eens na hoe files ontstaan ?

Door het zoeken naar verbanden , krijgen we een beter inzicht in de werkelijkheid…maar dit vraagt ook andere voorwaarden :

-        het openstellen van onze mentale modellen

-        openstaan om te leren van anderen

-        effectief communiceren

-        openstaan voor persoonlijke ontwikkeling

2.      Open stellen van mentale modellen  

Door ons niet te focussen op details , maar het gehele te zien en de verbanden  kunnen we reflecteren en naar de dingen te kijken vanuit een ander perspectief.De antwoorden die we krijgen veranderen ons mentaal model , waardoor we anderen beter gaan begrijpen  en meer objectiviteit gaan aanleggen .

 

3.   Effectief te communiceren

Het is belangrijk , onze kennis te delen met anderen , in dialoog te gaan en feedback te geven en te        krijgen .Antwoorden op de vragen gaan terug ons mentaal model verruimen en nog meer open stellen om van anderen te leren , te delen en zodanig collectieve intellegentie  te creeëren

4.   Je te laten inspireren door andere

We zijn overtuigd dat er niet één oplossing is : de onze .Je laten inspireren door andere vraagt om een stap achteruit te doen , te reflecteren en …ons ego te laten varen .Inspiratie door derden wil je observatie verfijnen , anders leren denken , van perspectief te veranderen .het is een nieuw element om je mentaal model te verrijken en te verruimen.

leren1

5.    Je te ontwikkelen

Door voorgaande stappen te volgen, ga je persoonlijk meesterschap ontwikkelen waardoor je niet enkel de gebeurtenissen beter gaat begrijpen , maar ook een klaardere kijk krijgt op de gedragspatronen die problemen veroorzaken

Het is zeker de moeite waard om het volgende filmpje op Youtube te bekijken :

“Navigating Webs of Interdependence” van Peter Senge

Veel luistergenot!!…………………en LEERGENOT!

 

Goed artikel?