EGO

Er wordt vandaag veel gesproken over samenwerking, co-creatie, innovatie , het invoeren van nieuwe organisaties enz ….en toch verloopt het allemaal niet zo vlot door bepaalde struikelblokken .De grootste struikelblok om iets nieuws in te voeren ,een verandering door te voeren of effectief samenwerken is het ego .

Ego wordt gedefinieerd als ” het IK zijn”, onze eigenwaarde.Op zichzelf is dit natuurlijk en zeker niet slecht , maar het te veel naar voorschuiven van Uw eigen ik zijn , kan op termijn nefast zijn voor Uw eigen persoonlijke ontwikkeling en samenwerking met anderen .

blindness

Daar zijn 2 uitingen waarin ego zich manifesteert bij managers:

1.De eerste is HOOGMOED , waar je een hoger gedacht hebt vanjezelf dan het werkelijk is , en je spendeert de meeste tijd aan het promoten van jezelf.Deze managers hebben ook meer nood aan het uitoefenen van macht, hebben meer nood aan controle en zelfs bij bewezen ongelijk willen ze toch hun standpunt niet loslaten .Ze gaan niet hun medewerkers ondersteunen , maar hun bazen om toch een stapje op de hierarchische ladder naar omhoog te gaan .

2.De tweede is ANGST en GEMIS AAN ZELFVERTROUWEN, waar je denkt dat je minder bent dan anderen en gebukt gaat onder je tekortkomingen .Deze managers worden meer beschouwd als niets doende , zich wegsteken, conflict vermijdend en niet veel hulp aanbieden aan hun teamleden.Ze geloven niet in hun zelf en vertrouwen zelf hun eigen beslissingen niet .

De combinatie van beide in een te overmatig ego , geeft een verstoord beeld van hun eigen belangrijkheid .Deze soort van managers denken dat ze in het middelpunt van de wereld staan , ze hebben hun eigen agenda en handelen meestal uit eigen belang.Ze promoten meer zichzelf dan ideeën van anderen te bespreken, ze vermijden discussies met medewerkers waarvan ze denken dat ze misschien beter zijn dan zij en weigeren steevast de verantwoordelijkheid voor fouten , zelfs als het duidelijk bewezen is .

Het grootste probleem dat zo een ego , kan veroorzaken is zelfdestructie en in een businesscontext ,het niet bekomen van de gewenste resultaten.Wanneer managers zo in hun ego opgaan sluipt het gevaar dat zelfs medewerkers afhaken door hun gedrag .Medewerkers worden bang en durven geen initiatief te nemen , uit schrik om fouten te maken .

Hoe kunnen we nu voorkomen dat er aan zelfdstructie gedaan wordt en het bedrijf er slecht bij vaart?

 

Een algemeen antwoord is : zoek verbinding, toon respect en sta open om te leren van anderen .Enkele tips verduidelijken dit

 

- Als er iets goed gedaan wordt in het bedrijf , geef krediet aan degenen , die het tot stand gebracht hebben en prijs hen voor de resultaten.

- Zoek een mentor of mentors ,die je vertrouwt ,en luister met een open geest naar hun opinies , zelfs als ze kunnen kwetsen .

- Leer van anderen .Wees bewust dat anderen capaciteiten hebben die je zelf niet heb en sta open om van hen te leren .Wees ook niet bang om dit openlijk te vragen!!

- Wees nederig .Als manager draait het niet rond je eigen persoon , maar in het creeëren en motiveren van medewerkers.Aanvaard je eigen fouten en dit zal respect afdwingen .

 

Om een goede manager te zijn en een goede samenwerking te hebben is het belangrijk dat je deel uitmaakt van het systeem en je ego opzij zet , om zodanig een dynamiek te scheppen die de gemeenschappelijke doelstellingen kunnen verwezenlijken .Ego komt op de tweede plaats!

 

www.systemeering .be

Goed artikel?