Complexe problemen hebben geen simpele oplossingen

Mr Russell Ackoff, een Amerikaanse prof aan de MIT Business School in Boston , was een guru in het systeemdenken , die zijn visie’s en ideeën spiritueel en enthousiast kan overdragen  , steeds  “to the point”.

Voor zijn dood in 2009 , heeft hij een boek geschreven : ” Managent f-Laws-How organizations really work”

flaw

Hij beschrijft met een ironisch tintje, 81 vaststellingen (f-laws)die in organisaties voorkomen .Niet alles is zo reeël , maar toch zijn het triggerpoints om anders naar organisaties te kijken, en in te zien wat ,hoe en waar er veranderd moet worden .

Elke f-law is ook gecommentarieerd door Sally Bib, ook een prof maar een gans andere tijdsgenoot( Russel was 89jaar, Sally is 35 jaar), komende van een ander continent,met een  andere ervaring en een vrouw.

Ik wil hier een voorbeeld aanhalen :

f-Law n° 80:Complex problems do not have simple solutions, only simple minded managers and their consultants think they do”

Hier enkele vaststellingen :

- Problemen die voorkomen in organisatie’s zijn meestal het gevolg van de interactie’s tussen de verschillende delen van de organisatie’s en nooit van één enkel deel: het is complexer en zo ook de oplossing .

- Complexiteit is niet eigen aan het probleem , maar hoe je naar het probleem kijkt en wie naar het probleem kijkt .

- Het is zo dat problemen van anderen meestal simpel gezien worden en onze eigen problemen meer complex.

 

Sally’s antwoord hierop luidt als volgt , en persoonlijk ben ik het daar zeker mee eens:

- De mensen zoeken eenvoud en willen simpele zaken : het is zo gemakkelijker !Men moet niet meer nadenken maar enkel doen!

Het is ook daarom dat we hedendaags alles voorgekauwd krijgen in bvb:

- 20 methodes om te vermageren

- 12 wegen om efficiënt te worden

- 10 factoren om succes te hebben….. enz

Business boeken , blog’s, media zijn alle daarop gericht want het verkoopt!!

Nochthans , zich buigen over complexe problemen, erover filosoferen , discussiëren met collegas kan zo verrijkend zijn . Verrijkend om het te begrijpen en zelf met een oplossing te komen.

Het  “quick en easy” antwoord moet meer en meer in vraag gesteld worden ,en bekeken worden in het grotere geheel:systeemdenken leert ons dat!!

Wil je meer leren , raadpleeg dan zeker www.systemeering.be.

 

 

 

Goed artikel?