Bevlogenheid

 

Er wordt hedendaags veel geschreven over burn-out, stress, motivatie, het nieuwe werken ….bevlogenheid, en ik ga helemaal akkoord dat bevlogenheid( engagement)veel kan bijdragen tot een goede werksfeer, klantentevredenheid en resultaten.

Veel initiatieven worden genomen om bevlogenheid te verbeteren , maar ik vrees dat verbetering niet duurzaam zal zijn als de verbeteringsacties gebeuren met onze oude denkgewoontes( denken in silos), en we steeds meer focussen naar de werknemer en NIET de OMGEVING.

Toch speelt de OMGEVING een belangrijke rol , zoals in de metafoor die ik beschreven heb in mijn blog van 5 october 2014, waar ik de omgeving van een bedrijf vergelijk met de staat van een voetbalveld .

Onlangs las ik nog een blog van Guido Heezen ( HR blog 4/9/2013) ,die zeker spijkers met koppen slaat en zeker aansluit met de metafoor van het voetbal team .

Ik deel graag dit artikel .

 

voetbal

voetbal1

 

 

 

 

 

 

Medewerkers die met bevlogenheid bij je organisatie aan de gang zijn, leveren veel op. Een bevlogen medewerker werkt harder, neemt andere medewerkers op sleeptouw en is over het algemeen scherper en innovatiever dan collega’s die er meer gelaten in staan.
Het is dus om voldoende bevlogen medewerkers in je organisatie te hebben.
Door de crisis zien we dat steeds meer bedrijven, in hun pogingen om meer te doen met minder mensen en middelen, druk zetten op medewerkers om bevlogen te zijn. Dit roept de vraag op: “is bevlogenheid wel te managen en kun je van medewerkers eisen of afdwingen dat ze
bevlogen zijn?

Economisch belang van bevlogenheid
Een bevlogen medewerker kost precies hetzelfde als een niet bevlogen medewerker. Deze medewerker levert wel véél meer op. Bevlogen medewerkers hebben dus een sterk economisch voordeel voor een organisatie. Zij zorgen ervoor dat de organisatie zich ontwikkelt. Met bevlogen medewerkers bruist de organisatie van de energie, is er meer creativiteit, klantgerichtheid en innovatief vermogen. Het is niet voor niets dat in deze tijd, waarin veel organisaties de noodzaak voelen om met minder mensen meer te bereiken, bevlogenheid zo belangrijk wordt gevonden. Dit belangrijke economische voordeel wil iedereen namelijk wel.

De psychologie van bevlogenheid
Is bevlogenheid een staat van zijn? Of is elke medewerker van nature bevlogen danwel niet bevlogen? We hebben inmiddels ontdekt dat de ‘bevlogenheidsgevoeligheid’ van medewerker tot medewerker zeker kan verschillen, maar dat elke medewerker momenten in het leven kent waarin hij of zij meer of minder bevlogen is. Wanneer je continu bevlogenheid eist van elke medewerker, is er een grote kans dat je hen overvraagt en dit brengt risico’s met zich mee.

Het risico van bevlogenheid
Zo kan bevlogenheid leiden tot erg hoge verwachtingen bij collega’s. Van een medewerker wordt verwacht dat hij of zij telkens bevlogen is. Terwijl er ook periodes in het leven kunnen zijn dat het even niet zo lekker gaat. Denk aan privé omstandigheden zoals een verhuizing, scheiding of ziekte van een familielid. Het moeten voldoen aan de verwachting, terwijl je er niet goed toe in staat bent, kan een gevaarlijke mix zijn voor stress en burnout en daarmee dus uitval. De boog kan simpelweg niet altijd gespannen zijn. Het is daarom verstandiger om een context te creëren waarin een medewerker bevlogen kan raken in plaats van te eisen van een medewerker dat hij of zij bevlogen is.

Het managen van bevlogenheid als nieuwe tendens
Wat we nu zien gebeuren, zijn verwoede pogingen om bevlogenheid te ‘managen’. Helaas blijkt dit in de praktijk niet veel meer te zijn dan het opjagen van personeel. Van medewerkers wordt in toenemende mate verwacht dat ze een extra stap zetten, zonder dat de organisatie hier een plezierige en inspirerende werkomgeving tegenover zet.

De opkomst van de engagement manager
Binnen de meer Angelsaksische organisaties zien we de opkomst van de ‘Engagement Manager’. Een functionaris die verantwoordelijk is gesteld voor de bevlogenheid van andere medewerkers en die dit dus moet zien te ‘managen’. Dit zie je ook terug bij met name de grote Amerikaanse advies- en onderzoeksbureaus. Bevlogenheid verkopen alsof je dat kunt afdwingen van medewerkers: “werk met ons, haal het onderste uit de kan bij uw eigen medewerkers en vergroot uw winst”. Bevlogenheid als een truc met winstgarantie zeg maar.

Werkomgeving belangrijk voor bevlogenheid
Zo werkt het in mijn ogen niet. U kunt niet eenvoudigweg van uw medewerkers meer bevlogenheid verwachten, zonder ze ook een goede, inspirerende werkomgeving of werkklimaat te bieden. Puur en alleen het stellen van targets of het in het vooruitzicht stellen van bonussen werkt niet om engagement te vergroten. En het houden van peptalks heeft slechts een zeer tijdelijk effect en verliest bij veel herhaling haar kracht.

Verwijder samen obstakels
Bijzonder én logisch is, dat bevlogen medewerkers veel vaker dan andere medewerkers obstakels tegenkomen binnen hun organisatie. Een bevlogen medewerker wil namelijk met volle kracht vooruit. Hij loopt dan al snel aan tegen bijvoorbeeld een weerbarstige organisatiecultuur, onzinnige regeltjes en procedures of een niet meewerkend computersysteem. Dit kan frustreren, leiden tot de eerder genoemde verschijnselen en er zelfs voor zorgen dat de medewerker afhaakt en overgaat tot minder constructief gedrag. De uitdaging is om samen met medewerkers deze obstakels te benoemen en zo veel mogelijk op te lossen. Zo creëert u een omgeving waarin medewerkers steeds beter in staat worden gesteld om bevlogen te raken.

Een vruchtbare bodem voor bevlogenheid
Door een goede werkomgeving te creëren, door energielekken op te lossen en samen met medewerkers obstakels te verwijderen, ontstaat een vruchtbare bodem voor bevlogenheid. Een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen. Een omgeving waarin het duidelijk is waar de organisatie voor staat. Een omgeving zonder onzinnige regels, onnodige bureaucratie en politieke spelletjes. Een omgeving waarin naar medewerkers wordt geluisterd om de organisatie te verbeteren. Een omgeving waarin informatie wordt gedeeld. Een omgeving dus waarin medewerkers in staat worden gesteld én worden uitgedaagd om optimaal te presteren en een omgeving waarin bevlogen medewerkers voelen dat er bij privé omstandigheden ruimte is om tijdelijk even ‘gewoon’ medewerker te kunnen zijn.

Is bevlogenheid te managen?
Dit alles roept de vraag op in hoeverre bevlogenheid nu eigenlijk wel te managen is. Misschien wel. Alleen is het belangrijk om oog te hebben voor het complete plaatje van bevlogenheid. Niet alleen maar het opjagen van medewerkers en telkens meer inzet van ze verlangen. Ook zorgen dat er een inspirerende omgeving is waarin medewerkers in staat zijn om optimaal te presteren.

Bevlogenheid is essentieel voor het succes van je organisatie. Zonder bevlogen medewerkers staat je organisatie stil. Het simpelweg afdwingen van bevlogenheid bij je eigen medewerkers is niet de weg. Het zorgen van een omgeving waarin medewerkers bevlogen kúnnen zijn wel. En dan nog is het dus zaak dat de bevlogenheid en het welzijn van de medewerkers goed in de gaten wordt gehouden. Als een engagement manager werkelijk hiervoor gaat, dan is deze rol een welkome aanvulling binnen een organisatie.

“People in a company will be engaged , if they have the freedom and capabilities to show and apply their capabilities to achieve their personal and company’s goals.”

Goed artikel?